Publicacions

“Y los ninos se siguen moviendo!” en el libro: “Educar aún.. El educador frente a los retos de la enseñanza.”

Coordinador: Josep Monseny – Autors varis

“El niño en los discuros”, Revista Pliegues nº 2, De la Federación de Foros del Campo Lacaniano en España

Rvta. Virtual La Llançadora:

  • “Adolescència i Segle XXI”
  • “Canvi de Paradigme i Adolescència”
  • “El risc d’exclusió social”
  • “La pobresa infantil”
  • “La por en temps d’incertesa”
  • “Podem desmuntar l’imperatiu polític: tots som culpables de la situació actual”
  • “Protocol·litzar el malestar infantil”
  • “Què pensen els joves dels nostres polítics?”

Rvta. Valors: “La Prudència en el temps actual”