Atenció Psicològica a...

 • Nens de 1era. infància (0 a 4 anys)
 • Nens de 2ona. infància (4 a 11 anys)
 • Adolescents de 11 a 18 anys

Diagnòstic i tractament de:

 • Trastorns del desenvolupament i la conducta
 • Dificultats escolars, fracàs escolar
 • Problemes de relació e integració
 • Conductes violentes i disruptives, alteració de la conducta ailmentària
 • Psicosi
 • Orientació a les famílies orientant per una millor relació amb els fills

Adults i gent gran Diagnòstic i tractament de:

 • Depressions
 • Crisi d’angoixa
 • Trastorns Límit de la personalitat TLP
 • Psicosomàtica
 • Atenció i acompanyament a la família de malalts
 • Intervenció en parelles
 • Problemàtiques laborals

Altres intervencions:

 • Supervisió a professionals del camp de la salut, del camp educatiu i el camp social
 • Orientació a educadors, mestres i professors
 • Col·laboració amb els professionals de la medicina